Urząd Miasta i Gminy Cegłów

https://bip.ceglow.pl/ceg/wybory/wybory-parlamenarne-2023/19236,INFORMACJA-Komisarza-Wyborczego-w-Siedlcach-II.html
21.07.2024, 01:13

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Cegłów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20.09.2023 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cegłów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 2, w liczbie 2,

- Nr 5, w liczbie 1,

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 8, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20.09.2023 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cegłów.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Metadane

Data publikacji : 19.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Krążała Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Opcje strony