Urząd Miasta i Gminy Cegłów

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes Sadu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Cegłowie z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027, na następującą liczbę:

- do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim – 1,

- do Sadu Okręgowego w Siedlcach – 1.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217) :

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

Metadane

Data publikacji : 13.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Światek Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Krążała Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Opcje strony

do góry