Urząd Miasta i Gminy Cegłów

https://bip.ceglow.pl/ceg/spzoz-w-ceglowie/zakres-swiadczen/18280,Zakres-swiadczen.html
21.07.2024, 01:11

Zakres świadczeń

Zakres świadczeń

Zakres udzielanych świadzeń w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (poz)
Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej (poz)
Świadczenia profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Zakres udzielanych świadzeń w rodzaju Leczenie Stomatologiczne

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż

Metadane

Data publikacji : 16.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Gałązka Kierownik SPZOZ
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Krążała Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Opcje strony