Urząd Miasta i Gminy Cegłów

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Wiciejów

Burmistrz Cegłowa ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Cegłów znajdujących się w miejscowości Wiciejów., stanowiącej działkę ewidencyjną nr 292/1 o powierzchni 0,2232 ha objętej księgą wieczystą o numerze SI1M/00005149/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim . PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.07.2024 r o godzinie 15:00 w siedzibie Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie, ul. Kolejowa 17, 05-319 Cegłów. Cena wywoławcza nieruchomości to 150 000 zł + Vat 23%. Wysokość wadium: 7 500,00 zł Słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Cegłów BS Siedlce, o/Mrozy, f/Cegłów 46 9227 0004 0000 1238 2000 0510 w terminie do 12.07.2024r Szczegółowe informacje dotyczące ww. działki dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Cegłów , ul. Kościuszki 4 pok. 5 lub pod numerem telefonu 25 759 59 48 w. 49  

Metadane

Data publikacji : 21.06.2024
Data modyfikacji : 21.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Krążała Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Rogala

Opcje strony

do góry