Urząd Miasta i Gminy Cegłów

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jeśli dla nieruchomości, na której planowana jest inwestycja lub budynek, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to może być wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do wydania ww. decyzji konieczne jest złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego.

UWAGA: Od 27 marca 2024 r. obowiązuje ogólnopolski wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Wniosek można złożyć internetowo, w urzędzie lub listownie.

Materiały pomocniczne przy wypełnianiu wniosku:

  1. Strona rządowa: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy;
  2. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404), zawierającego symbole, nazwy i oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenia terenów;
  3. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych - https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkob/pkob.htm;
  4. Materiały instruktażowe przedstawiające najważniejsze kwestie związane ze złożeniem wniosku udostępnione na stronie rządowej.

Metadane

Data publikacji : 13.09.2023
Data modyfikacji : 17.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Majewski Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Jan Majewski Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Jan Majewski

Opcje strony

do góry