Urząd Miasta i Gminy Cegłów

https://bip.ceglow.pl/ceg/prawo-lokalne-1/uchwaly/viii-kadencja-2018-2023/uchwaly-z-2024/20883,Uchwala-Nr-LXVIII55824-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-na-rzecz-Gminy-Ceglo.html
13.07.2024, 23:47

Uchwała Nr LXVIII.558.24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Cegłów prawa własności nieruchomości grintowych położonych w Cegłowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewide

Metadane

Data wytworzenia : 15.03.2024
Data publikacji : 15.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Krążała Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Opcje strony