Urząd Miasta i Gminy Cegłów

https://bip.ceglow.pl/ceg/prawo-lokalne-1/uchwaly/viii-kadencja-2018-2023/uchwaly-z-2023/18595,Uchwala-Nr-LXII50023-RM-w-Ceglowie-z-dnia-19-czerwca-2023-r-w-sprawie-ustalenia-.html
18.07.2024, 13:23

Uchwała Nr LXII/500/23 RM w Cegłowie z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów i warunków zwolnienia z tych opłat

Metadane

Data publikacji : 27.06.2023
Obowiązuje od : 19.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Krążała Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Opcje strony