Urząd Miasta i Gminy Cegłów

https://bip.ceglow.pl/ceg/prawo-lokalne-1/uchwaly/viii-kadencja-2018-2023/uchwaly-z-2023/18087,Uchwala-nr-LX48623-RM-w-Ceglowie-z-dnia-17-kwietnia-2023-rw-sprawie-zmiany-uchwa.html
18.04.2024, 06:14

Uchwała nr LX/486/23 RM w Cegłowie z dnia 17 kwietnia 2023 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/361/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Metadane

Data publikacji : 19.04.2023
Data modyfikacji : 23.10.2023
Obowiązuje od : 17.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Krążała Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Świątek

Opcje strony