Urząd Miasta i Gminy Cegłów

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów oraz Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. (czwartek) godz. 14:00 w sali konferencyjnej Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody ul. Kolejowa 17, Cegłów.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów oraz Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. (czwartek) godz. 14:00 w sali konferencyjnej Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody ul. Kolejowa 17, Cegłów.  

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Analiza przedłożonych sprawozdań finansowych w tym:

- bilansu z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2022 r.

- łącznego rachunku zysków i strat

- łącznego bilansu jednostki budżetowej

- łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki

- łącznej informacji dodatkowej

- informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Cegłów na dzień 31.12.2022 r.

 1. Wniosek o absolutorium dla Burmistrza Gminy Cegłów:
 2. Analiza wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych złożonych przez Gminę;
 3. Analiza realizacji funduszu sołeckiego za 2022 r.;
 4. Informacja Burmistrza o kosztach poniesionych przez Gminę Cegłów w wyniku dystrybucji węgla;
 5. Analiza stopnia ściągalności należności podatkowych na rzecz gminy w 2022 r.
 6. Ocena wykonania budżetu za rok 2022 r.;
 7. Informacja Burmistrza o kosztach związanych z odbiorem odpadów, ścieków oraz działalności referatu gospodarki komunalnej Gminy Cegłów;
 8.  Analiza zadłużenia Gminy oraz prawidłowości spłaty zadłużeń z   uwzględnieniem terminów spłaty;
 9. Analiza stanu realizacji inwestycji i modernizacyjnych na terenie Gminy Cegłów za 2022 r.;
 10. Analiza postępowań publicznych realizowanych w Urzędzie Gminy w roku 2022 r.;
 11.  Sprawy bieżące, sprawy różne.       

 

                                                                                           Przewodniczący Komisji

       /-/

  Stanisław Wąsowski

    Tomasz Ławecki

Metadane

Data publikacji : 12.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Światek Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Krążała Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Opcje strony

do góry