Urząd Miasta i Gminy Cegłów

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór do programy opieka wytchnieniowa

SZANOWNI PAŃSTWO,


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizacje Programu "Opieka wytchnieniowa" dla jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności;
• osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
-orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
-orzeczenie traktowane na równi do wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Gmina Cegłów zamierza przystąpić do Programu " Opieka wytchnieniowa " - edycja 2024, w związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie o dokonywanie zgłoszeń: do 13 listopada do godziny 18.00 osobiście w Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej w Cegłowie (pok.nr. 1) lub telefonicznie 25 759 59 42.
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 10.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Radosław Krążała Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Opcje strony

do góry