Urząd Miasta i Gminy Cegłów

https://bip.ceglow.pl/ceg/obwieszczenia/panstwowe-gospodarstwo-wodne/17906,WAZUZ642101002023TW.html
27.02.2024, 20:39

WA.ZUZ.6.4210.100.2023.TW

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w pasie drogi gminnej ul. Kieliszczyka w Cegłowie

Metadane

Data publikacji : 27.03.2023
Data modyfikacji : 27.04.2023
Obowiązuje od : 20.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Tarczyńska Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Anna Tarczyńska Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Tarczyńska

Opcje strony