Urząd Miasta i Gminy Cegłów

https://bip.ceglow.pl/ceg/obwieszczenia/inne/20962,Ogloszenie-I-Ns-73423.html
20.07.2024, 23:41

Ogłoszenie I Ns 734/23

Depozyt sądowy tytułem odszkodowania za przejęte na rzecz Gminy Cegłów, z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej, nieruchomości położone w Piasecznie gm. Cegłów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 643/1 o powierzchni 0,057 ha oraz 644/1 o powierzchni 0,0015 ha

Metadane

Data publikacji : 26.03.2024
Data modyfikacji : 04.04.2024
Obowiązuje od : 25.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Cegłów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Tarczyńska Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Anna Tarczyńska

Opcje strony