IINFORMACJA

O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH
Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Cegłów zarządzonych na dzień 7 lutego 2021 roku

 

1.      Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dla:

- wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat,

- wyborcy niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  - wyborca podlegającemu w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,

upływa w dniu 25 stycznia 2021 roku (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach.

2.      Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 29 stycznia 2021 roku. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Cegłów.

3.      Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu
5 lutego 2021 roku.
Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy Cegłów. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w dniu głosowania tj. w dniu 7 lutego 2021 roku
w godzinach 7.00 – 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik nie oddał głosu.