Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 - dokończenie budowy

CPV:
45.21.22.22-8; 45.31.00.00-3; 45.31.40.00-1

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31 sierpnia 2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2016-07-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-07-28 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 70%
Okres gwarancji na na konstrukcję dachu wraz z pokryciem i podłogę w hali sportowej - 20%
Okres gwarancji na pozostałe roboty i dostarczone wyposażenie i urządzenai - 10%


Wadium:
180 000,00zł (sto osiemdizisiąt tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące