Zamawiający:
Wójt Gminy Cegłów

Tytuł przetargu:
Sukcesywny odbiór osadów i skratek

CPV:
90.51.37.00-3; 90.51.36.00-2; 90.51.38.00-4; 90.51.39.00-5; 90.51.20.00-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 30 000euro

Warunki:


Termin realizacji:
do dnia 31.12.2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Oferty można składać do:
2016-02-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-02-02 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów


Kryteria wyboru:
cena - 100pkt

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące