Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
świadczenie usług w zakresie administrowania obiektem Wioska Kulinarna w Podcierniu

CPV:


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
12 miesięcy od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy
ul. Kościuszki 4
05-19 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-07-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-07-22 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłow
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
wysokość opłat za wynajem - 20pkt,
zawartość programu operatora - 80 pkt.


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące