Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
mechaniczno-chemiczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Cegłów.

CPV:


Tryb zamówienia:
zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:
Monika Czyżewska

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr. 1
lub
m.czyzewska@ceglow.pl


Oferty można składać do:
2015-07-10 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2015-07-10 godz: 12:10

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące