Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Cegłowie

CPV:
45.44.30.00-4, 45.32.00.00-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 września 2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2015-06-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-06-09 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80pkt
okres gwarancji - 20pkt


Wadium:
8000,00zł (osiem tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące