W związku z realizacją projektu "e-Cegłów kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cegłów" w trybie  zapytania  ofertowego Gmina Cegłów zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych