Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o przetargu ustnym, nieograniczonym na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej, położonej w Podcierniu gm. Cegłów stanowiącej częśc działki o numerze geodezyjnym 201/1