Sołectwo Wola Stanisławowska - pow. 96,51 ha

SOŁECTWO WOLA STANISŁAWOWSKA

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Mariola Zgódka

Andrzej Całka – Przewodniczący

Marek Jakóbczyk

Krystyna Parzyszek