Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części nieruchomości działka 101/1 obręb 0020 Woźbin Gmina Cegłów, poprzez zezwolenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancie – Jeziornie na założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej a także innych podziemnych naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń w ramach realizacji inwestycji pn.; budowa linii 400kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami.