Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Cegłów

CPV:
45200000-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30 kwietnia 2021r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościusszki 4
05-319 Cegłów
biuro podawcze - sala konferencyjna


Oferty można składać do:
2020-04-17 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2020-04-17 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 60pkt.
Gwarancja - 40 pkt


Wadium:
30 000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące