Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Gminnej Spółce Wodnej Cegłów