Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadó z gminy Cegłów

CPV:
90.00.00.00-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2019-12-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-12-20 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 60pkt.
Termin płatności faktury - 40pkt


Wadium:
5 000,00zł (pięć tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące