Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie.

CPV:
45.44.30.00-4, 45.32.00.00-6, 45.53.00.00-7, 45.42.11.10-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
31 sierpnia 2015r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2014-11-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-11-24 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 80 pkt.
termin gwarancji - 20 pkt.


Wadium:
15 000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące