I ustny nieograniczony przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Mieni Gmina Cegłów stanowiąca działkę ewidencyjną nr 211/3 o powierzchni 0,0948 ha.

Dla obszaru działki o numerze ewidencyjnym 211/3 została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr IZP.6730.36.2017 z dnia 26 września 2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku mieszkalnego, budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków lub przyłącza do kanalizacji.

Cena wywoławcza dla działki nr 211/3 w Mieni wynosi 43 000,00 zł netto. Słownie czterdzieści trzy tysiące  złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2019r o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Cegłów Wysokość wadium dla działki 211/3 wynosi 4 300,00 Słownie cztery tysiące trzysta złotych. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Gminy Cegłów BS Mrozy o/Cegłów 46 9227 0004 0000 1238 2000 0510 w terminie do 16.09.2019r.

Lokalizacja nieruchomości (link http://ceglow.e-mapa.net/?userview=63)