Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki realizującej projekt pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

CPV:


Tryb zamówienia:
poniżej 30 000 euro

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, Kancelaria ogólna

Oferty można składać do:
2019-06-10 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2019-06-10 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, Sala Konferencyjna

Kryteria wyboru:
cena oferty (brutto) - waga 90 %
gwarancja - waga 10 %


Wadium:
brak

Uwagi:
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 10.06.2019r

Firmy uczestniczące