Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Mieni - Gmina Cegłów.


CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Wadium 55 500,00 PLN do 25 marca 2019r.

Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Kaska

Miejsce składania ofert:
Sala konferncyjna Urzędu Gminy w Cegłwie, Kościuszki 4

Oferty można składać do:
2019-03-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-03-29 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferncyjna Urzędu Gminy w Cegłwie, Kościuszki 4

Kryteria wyboru:
Nawyższa cena

Wadium:
55 500,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące