Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cegłów.

CPV:
90.00.00.00-7; 90.50.00.00-2; 90.51.31.00-7; 90.51.40.00-3; 90.53.30.00-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2018-09-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-09-25 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące