Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Odbiór, transport i utylizacja z terenu Gminy Cegłów, pokryć dachowych zawirających azbest

CPV:
45 26 26 60-5

Tryb zamówienia:


Warunki:
o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający aktualne zezwolenie na wytwarzanie, zbiórką i transport odpadów niebezpiecznych oraz umowę z podmiotem gospodarczym prowadzącym utylizację wyrobów azbestowych.

Termin realizacji:
17 listopada 2014r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
mailem na adres m.gasiorowski@ceglow.pl
w wersji papierowej na adres:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszkki 4
05-319 Cegłów
pok. nr 1


Oferty można składać do:
2014-10-10 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2014-10-10 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące