Zamknij okno Drukuj dokument

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Gmina Cegłów

Zamawiający:
GMINA CEGŁÓW

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Gmina Cegłów

CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych


Tryb zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Warunki:


Termin realizacji:
zakończenia inwestycji ustala się do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów Kancelaria Ogólna

Oferty można składać do:
2018-04-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-04-13 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów Sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
CENA 60%
GWARANCJA 40%


Wadium:
35 000ZŁ

Uwagi:
Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na dzien 13.04.2018 go g. 10:00. Jednocześnie informujemy o rozpoczynających się pracach budowy sieci gazowej w miejscowości Rudnik. Załączono plik z przebiegiem sieci gazowej

Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (307.1kB)    
Zalacznik nr 1a_wycena sieci i przyłaczy (12.4kB)    
Ogłoszenie 536010-N-2018 Rudnik (35.8kB)    
Rudnik (12MB)    
Rys.1 umocnienie rowu kostka azurowa (257.5kB)    
Rys.2 ułozenie rury zagęszczenie wykopu (131.2kB)    
Rys. 5 Odtworzenie chodnika (184.9kB)    
Rys. 6 Obudowa przepustami studni (65.4kB)    
Rys. 7 Odtworzenie dróg gminnych (114.4kB)    
Rys. 8 Odtworzenie drog powiatowych (113.8kB)    
Ogłoszenie nr 500076279_zmiana (12.3kB)    
SIWZ_zmiana (307.1kB)    
Siec gazowaCegłów etap I - 17.10.17 ZETY (5.8MB)    
Informacja z sesji otwarcia (200.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Boniakowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Boniakowski
Data wprowadzenia:2018-03-26 13:32:22
Opublikował:Andrzej Boniakowski
Data publikacji:2018-03-26 13:39:15
Ostatnia zmiana:2018-04-13 10:52:57
Ilość wyświetleń:5243