Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia Gmina Cegłów

CPV:
45100000-8; 45000000-7; 45200000-9 ; 45300000-0 ;45400000-1; 45111200-0 ; 45233200-1; 45231000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31.12.2018

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie, 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4, Kancelaria ogólna

Oferty można składać do:
2018-03-02 godz: 10:30

Otwarcie ofert:
2018-03-02 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie, 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4 - Sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
60% cena
40% gwarancja


Wadium:
150 000zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące