Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cegłów

CPV:
90000000-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
parter kancelaria ogólna


Oferty można składać do:
2017-11-08 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-11-08 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urzad Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60 pkt
aspekty środowiskowe - 20 pkt


Wadium:
10 000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące