Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Cegłów

CPV:
90.00.00.00-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna - parter


Oferty można składać do:
2017-10-03 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-10-03 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt
doświadczenie - 25pkt
aspekty środowiskowe - 15pkt


Wadium:
20 000,00zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące