Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Utwardzenie terenów e Gminie Cegłów

CPV:
45.10.00.00-8; 45.23.00.00-8

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
15.12.2017r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna parter


Oferty można składać do:
2017-09-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-09-18 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60pkt
gwarancja - 30pkt
doświadczenie - 10pkt


Wadium:
4 000,00zł (cztery tysiące)

Uwagi:


Firmy uczestniczące