Zamawiający:
Gmina Cegłów

Tytuł przetargu:
Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w posiadałach

CPV:
45.45.30.00-7

Tryb zamówienia:
przetarg mieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
31 maraca 2018r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
kancelaria ogólna - parter


Oferty można składać do:
2017-08-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-08-17 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4
05-319 Cegłów
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 60%
gwarancja - 30%
doświadczenie - 10%


Wadium:
6 000,00zł(sześć tysięcy)

Uwagi:


Firmy uczestniczące