Zamawiający:
Gmina Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów

Tytuł przetargu:
Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów

CPV:
71322000-1, 71320000-7

Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:
kryterium najniższa cena 100%

Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie, 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4
Kancelaria Ogólna stanowisko A


Oferty można składać do:
2017-01-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-01-30 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Cegłowie, 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 4
Sala Konferencyjna


Kryteria wyboru:
najniższa cena 100%

Wadium:
brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące