Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, w pokoju nr 1, w terminie do dnia 16/04/2014 roku, godz. 10:00

 

2.       Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, pok. w sali konferencyjnej, dnia 16/04/2014 roku, godz. 10:30