Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Cegłów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (0)
        Osoby (0)

Organy Gminy
    Wójt Gminy (2)
    Rada Gminy Cegłów (0)
        Rada Gminy VIII kadencji (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje Rady Gminy (5)
                zawiadomienie o posiedzeniu komisji (25)
            Sesje Rady Gminy (16)
            Transmisja obrad on line (1)
            Interpelacje radnych (0)
        Rada Gminy VII kadencji (1)
            Przewodniczący Rady Gminy (1)
            Wiceprzewodniczący Rady Gminy (0)
            Komisje Rady Gminy (1)
                Komisja Rewizyjna (7)
                Komisja Finansów (11)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych (4)
                Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska (11)
                Komisja Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego (8)
            Sesje Rady Gminy (24)
        Rada Gminy VI kadencji (1)
            Przewodniczaca Rady Gminy VI kadencji (0)
            Wice przewodniczący Rady Gminy Vi kadencji (0)
            Komisje Rady Gminy VI kadencji (0)
        Oświadczenia majątkowe (9)
        Protokoły (0)
            Protokoły Rady Gminy VI kadencji (9)
            Protokoły Rady Gminy VII kadencji (54)

Gmina Cegłów
    Charakterystyka ogólna (2)
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Szkoły (1)
        Pomoc Społeczna (3)
        Instytucje kultury (2)
    Jednostki pomocnicze-sołectwa (3)
        Sołectwo Cegłów (1)
        Sołectwo Huta Kuflewska (1)
        Sołectwo Kiczki Pierwsze (1)
        Sołectwo Kiczki Drugie (1)
        Sołectwo Mienia (1)
        Sołectwo Pełczanka (1)
        Sołectwo Piaseczno (1)
        Sołectwo Podciernie (1)
        Sołectwo Podskwarne (1)
        Sołectwo Posiadały (1)
        Sołectwo Rososz (1)
        Sołectwo Rudnik (1)
        Sołectwo Skupie (1)
        Sołectwo Skwarne (1)
        Sołectwo Tyborów (1)
        Sołectwo Wiciejów (1)
        Sołectwo Wola Stanisławowska (1)
        Sołectwo Woźbin (1)
        Sołectwo Wólka Wiciejowska (1)
    Inne jednostki (0)
        Ośrodek Zdrowia (1)
        Ochotnicze Straże Pożarne (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Organizacje pozarządowe (0)
        konsultacje (4)
        konkursy (25)
        Sprawozdania (3)
    Przetargi (1)
        Otwarte (2)
        Zakończone (5)
        Roztrzygnięte (119)
        Nierostrzygnięte (82)
        Zapytania ofertowe (11)
    Ogłoszenia (16)
        plany postępowań o zamówienie publiczne (3)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
        Regulaminy Urzędu Gminy (0)
            Regulamin wynagradzania (2)
            Regulamin pracy (3)
            Regulamin organizacyjny (1)
    Procedury (0)
    Prowadzone rejestry publiczne i ewidencje (5)
    Oświadczenia majątkowe (12)
    Skargi i wnioski (1)

Praca
    Nabór pracowników samorządowych (30)
    Konkursy (7)
    Formularze (0)
    Ogłoszenia wyników naboru (21)

Prawo lokalne
    Statut (2)
    Uchwały (1)
        VI kadencja 2010 - 2014 (63)
        VII kadencja 2014 - 2018 (0)
            2014 (14)
            2015 (137)
            2016 (112)
            2017 (129)
            2018 (100)
        VIII kadencja 2018-2023 (0)
            2018 (34)
            2019 (69)
    Zarządzenia Wójta (0)
        2015 (17)
        2014 (7)
        2016 (2)
    Strategia rozwoju (1)
    Budżet (0)
        2014 (2)
        2015 (4)
        2016 (8)
        2017 (7)
        2018 (4)
        2019 (3)
    Podatki i opłaty lokalne (5)
        Podatki w 2016r. (7)
        Opłaty lokalne 2016 (1)
        Podatki w 2017r (7)
        Podatki w 2018 r. (7)
    Zagospodarowanie przestrzenne (15)
        Studium zagospodarowania przestrennego (3)
        Postepowania administracyjne w zakresie zagospodarowania przestrzennego (56)
        Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy Cegłów obiektów malej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (1)
        Linia 400 kV (5)
        postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
    Środowisko (2)
        Postępowanie administracyjne ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (0)
            2014 (20)
            2015 (12)
                Budowa tuczarni w Mieni (19)
                Budowa obiektów inwentarskich do hodowli brojlera kurzego (8)
                Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową parkingu (1)
                Przebudowie drogi gminnej Piaseczno-Skupie (3)
                Przebudowa drogi gminnej nr. 220112W w miejscowości Wiciejów i Tyborów (2)
                Przebudowa drogi gminnej nr 220106 w miejscowości Mienia i Pełczanka Gmina Cegłów (3)
            Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w Wiciejowie i Mieni (4)
            2016 (16)
                Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cegłów (4)
                Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów (12)
                Rozbudowa i przebudowa stacji paliw płynnych wraz z myjnią i obiektami towarzyszącymi na działce o nr ew. 149 w m. Cegłów (1)
            2017 (0)
                Planowana budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działkach oznaczonych nr ew. 1386/2, 1387/2, 1388/2, 1997 w miejscowości Cegłów, gm. Cegłów. (1)
                Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posiadały, Rososz, Piaseczno, Mienia i Cegłów, gm. Cegłów, (1)
                Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu w obszarze "Wodynie - Łuków" dla ExxonMobil Poland Sp. z.o.o. przeniesionej dla ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z.o.o. (1)
                Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć Pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (6)
                Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 MIN 5530 A na działce oznaczonej nr ew. 690/1 i 694/1 w miejscowości Piaseczno, gm. Cegłów (3)
                Postępowanie dotyczące robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy linii 400 kV (6)
            2018 (0)
                Rozbudowa części budynku inwentarskiego do chowu kur niosek na działkach ozn. nr ew. 644, 646,649/1, 649/2 w miejscowości Posiadały, gm. Cegłów (1)
                Przedłużenie okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie (3)
                Zmiana lasu na użytek rolny na części działki o nr ew. 540/6 w obrębie Piaseczno, gm. Cegłów. (1)
                Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyborów, Wiciejów, gm. Cegłów (1)
                Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cegłów, gm. Cegłów (3)
        Pozwolenia wodno-prawne (5)
        Pozwolenia zintegrowane (1)
        PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH (1)
        Udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów (4)
    Gospodarka gruntami i nieruchomościami (14)
    Inne (0)
    Kwalifikacja wojskowa (1)
    Petycje (0)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2019 (1)
        podstawa prawna (0)
        petycje kierowane do Wójta Gminy Cegłów (0)
        petycje kierowane do Rady Gminy Cegłów (0)
    Karta Dużej Rodziny (2)
    Analiza gospodarką odpadami (4)

Oświata
    Sprawozdania (5)
    Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
    Rekrutacja (4)
    Podstawowa kwota dotacji (0)
        2017 (1)
        2018 (3)
        2019 (2)
    Statystyczna liczba uczniów (0)
        2017 (1)

Pomoc publiczna
    2013 (2)
    2014 (2)
    2016 (3)
    2017 (3)
    2018 (3)
    2019 (1)

Wybory
    Wybory do Parlamentu Europejskiego (8)
    Wybory samorządowe (0)
    Wybory uzupełniajce do Senatu RP (5)
    Wybory samorządowe 2014 (17)
    Wybory Prezydenta RP 2015 (21)
    Wybory do Sejmu i Senatu 2015 (18)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cegłów 2016 (16)
    Wybory samorządowe 2018 (32)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (15)
    wybory do izb rolniczych 2019 (2)
    wybory do Sejmu i Senatu 2019 (7)

Referenda Ogólnokrajowe
    2015 (16)

Wybiory Ławników 2019
    Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 (1)

Informacje
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)

Instrukcja korzystania z BIP
    Instrukcje obsługi (1)

RODO
    Ochrona Danych Osobowych (2)

podstawa prawna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij