Zakres udzielanych świadzeń w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (poz)
Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej (poz)
Świadczenia profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Zakres udzielanych świadzeń w rodzaju Leczenie Stomatologiczne

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż