Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie

05-319 Cegłów
plac Anny Jagiellonki 17
tel. 25 757 01 22, 509 567 571
www.spzozceglow.pl

stomatologia: 516 241 950

Kierownik: Agnieszka Gałązka
Z-ca kierownika d/s lecznictwa:Waldemar Jabłoński

e-mail: spzozceglow@poczta.onet.pl
e-mail do badań: badania@spzozceglow.pl