Nowy nr konta dla wpłat za odbiór odpadów komunlanych

23 9227 0004 0000 1238 2000 0730