Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023