Lp.

Data wpływu skargi/wniosku

Data petycji

Nadawca

Treść petycji

Termin i sposób rozstrzygnięcia petycji

1.       

08-03-2019

08-03-2019

Inicjatywa - Dbamy o rozwój Młodziezy i Rodziny

Treść

Odpowiedź