Lp.

Data wpływu skargi/wniosku

Data petycji

Nadawca

Treść petycji

Termin i sposób rozstrzygnięcia petycji

1.       

26-04-2021

26-04-2021

Katarzynę Kolanowską

Ul. Cicha 12 m 7

05-300 Mińsk Mazowiecki

Petycja w sprawie wstrzymania inwestycji przebudowy Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie.

odpowiedz na petycję