Lp.

Data wpływu skargi/wniosku

Data petycji

Nadawca

Treść petycji

Termin i sposób rozstrzygnięcia petycji

1.       

26.05.2017

25.05.2017

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

Sprzeciw wobec budowy linii wysokiego napięcia w Gminie Cegłów .

-