REJESTR PETYCJI ZŁOŻONYCH DO URZĘDU GMINY CEGŁÓW
Lp. Nadawca Treść    Data          wpływu      Data rozstrzygnięcia Sposób rozstrzygnięcia
1. - Dotyczy umieszczenia na stronie internetowej Gminy Cegłów banera wraz z linkiem do serwisu internetowego prowadzonego przez wnioskodawcę. 03.12.2015 r. 15.12.2015 r. Odmownie