Dla umów zawieranych od 1 stycznia 2016r. na rezerwację miejsca handlowego na Targowisku gminnym „Mój rynek” im. Janusza Adamiaka w Cegłowie opłata wynosi:

1. 12 zł miesięcznie za stoisko niezadaszone,

2. 15 zł miesięcznie za stoisko zadaszone,

3. 70 zł miesięcznie za boks.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/142/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 grudnia 2015r. stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku w Cegłowie lub w innych miejscach na terenie gminy Cegłów wynoszą:

 

1. 2,00 zł (dwa złote) za 1 m długości stoiska mierzonego wzdłuż ciągu handlowego,

2. za każdy kolejny rozpoczęty metr długości stoiska mierzonego wzdłuż ciągu handlowego opłata wynosi 2,00 zł (dwa złote),

3. 10,00 zł (dziesięć złotych) przy sprzedaży na straganach zadaszonych,

4. 10,00 zł (dziesięć złotych ) od sprzedaży w boksach,

 

W przypadku prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem pojazdu opłata określona powyżej wzrasta o:

1. 5,00 zł dla małego samochodu,

2. 10,00 zł dla dużego samochodu