Sołectwo Podskwarne - pow. 191,04 ha

SOŁECTWO PODSKWARNE

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

Krzysztof Sadowski       

Małgorzata Gałązka 

Anna Kąca

Ryszard Brodzik